• Välkommen till Backamo Flygklubb

Backamo flygklubb är en ultralätt-flygklubb på Backamo flygfält, ESGA, strax söder om Uddevalla.

Vår verksamhet är privatflyg och skolningsverksamhet för alla som vill bli UL-piloter.

Det ultralätta flyget har vunnit mark gentemot det traditionella sportflyget, p.g.a. dess låga kostnader i jämförelse med det traditionella flyget. Prestandan på dagens UL-plan är jämförbar med normalklassade plan av konventionell typ.

Flygklubben äger två UL-plan av modell Ikarus C42B.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss, om du är intresserad av lära dig att flyga eller att få en provlektion. Vi berättar mer än gärna hur det går till att bli en UL-pilot.

Följ oss även på Facebook.

2021-06-07

Landningsträning

Nästa tillfälle för landningsträning är lördag 12/6. Vi hoppas på bra väder både för flyg och gri...
2021-04-29

Landningsträning

Nästa tillfälle för landningsträning är lördag 15 maj. Vi hoppas på fint flygväder och mycket folk. Gott fika...
2021-01-17

Flygutbildning

Backamo Flygklubb har nu återigen möjlighet att skola elever till piloter. Med digitalt utbildningspaket kan man påbörja sin utb...
2021-01-17

Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte! Söndag 28/2 2021. Kl. 15.00 Plats meddelas senare. Årsmötet kommer att vara fysiskt och digitalt. ...
2021-01-17

Landningsträningar

Årets första aktivitet i klubben blir landningsträning lördag 20/3. Denna aktivitet blir återkommande varje månad und...