• Välkommen till Backamo Flygklubb

Våra flygplan

IKARUS C42B, SE-VIB och SE-VSM

Spännvidd 9,45 m Startsträcka till 15 m höjd 150 m
Vikt tom 270 kg Bästa stigfart 90 km/h
Vikt max 450 kg Stighastighet 5-6,7 m/s
Tankvolym 60 lit Marschfart 75 % 150 km/h
Motor Rotax 912 80 HK Bränsleförbrukning 12-14 lit/h
Kylning Vatten Max höjd 4500 m
Tändsystem Dubbelt Stallhastighet 63 km/h
Räddningsskärm (SE-VSM) Junkers Magnum High Speed Softpack Landningssträcka 335 m

En länk till en film från Comco Ikarus om tillverkningen av C42:

http://www.comco-ikarus.de/Pages/news-aktuelles/videos.php?lang=en&ES3_1_State=Index&ES3_1_Id=15