• Välkommen till Backamo Flygklubb

Kostnader (2019)

Flygkostnad

  • 800:- per timme.
  • Timpris med abonnemang: 600:- per timme.
  • Timpris inklusive lärare: 1350:- per timme.
  • Alla timpriser inkluderar bränsle

IKARUS C-42 förbrukar ungefär 12 lit/h vid 150 km/h, vilket innebär att den drar ca 0.8 lit/mil. Vilken bil drar detta i 150 km/h? Med gällande timdebitering motsvarar detta ungefär 53 kr/mil.

 

Medlemskostnader

Medlemskap i Backamo flygklubb 650 kr per kalenderår.
Plus årsavgift för flygande medlemmar 2350 kr (alternativt 0 kr, men då med 450 kr högre timkostnad, lämpligt t.ex för gästmedlemmar).
Plus årsavgift till KSAK 450 kr.

Frivillig avgift till självriskfond är 200:- per pilot och år (ingår utan kostnad för elever).

 

Att ta eget flygcert

Totalt ca 35 000 kr - 40 000 kr. Se även vår sida som tar upp hur man tar cert. Tänk på att det roliga börjar redan från utbildningens första ögonblick under alla pass tillsammans med flyginstruktören!

Priserna tillämpas från och med 2019-01-01.