• Välkommen till Backamo Flygklubb

Kostnader 2021

Flygkostnad

  • 850:- per timme. Gästmedlem 1300:- per timme
  • Timpris med abonnemang: 650:- per timme.
  • Timpris inklusive lärare: 1400:- per timme.
  • Alla timpriser inkluderar bränsle

IKARUS C-42 förbrukar ungefär 12 lit/h vid 150 km/h, vilket innebär att den drar ca 0.8 lit/mil. Vilken bil drar detta i 150 km/h? Med gällande timdebitering motsvarar detta ungefär 57 kr/mil.

 

Medlemskostnader

Medlemskap ordinarie i Backamo flygklubb 4000 kr per kalenderår plus årsavgift till KSAK 540 kr.

Gästmedlem 1500 kr per kalenderår

Abonnemangsavgift för lägre timpris 2400 kr per kalenderår

Frivillig avgift till självriskfond är 200:- per pilot och år (ingår utan kostnad för elever).

 

Att ta eget flygcert

Totalt ca 35 000 kr - 40 000 kr. Se även vår sida som tar upp hur man tar cert. Tänk på att det roliga börjar redan från utbildningens första ögonblick under alla pass tillsammans med flyginstruktören!

Priserna är preliminära priser fr o m 2021-01-01.