• Välkommen till Backamo Flygklubb

Ta eget certifikat

Utbildning från start till färdigt UL-B certifikat.

Utbildningen sker på våra IKARUS C-42 med utgångspunkt från Backamo flygfält söder Uddevalla.

  • Praktisk flygutbildning om minst 20 timmar.
  • Teorikurs 81 timmar
  • Teoripaket

Teoriutbildningen sker i huvudsak under vinterhalvåret med start i början av oktober. Teorikursen hålls i klubbens lokaler.  Bestämmelser för UL-certifikat kan du läsa här: Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL) 2013:18.

Kostnader för UL-B certifikat.

Skolflygtimmar kostar 1 400 kr /tim.

Till priset tillkommer också visst materiel såsom kartor, nav-skiva, linjal, transportör, häftet 1000 frågor (om man vill köpa dem) samt kostnader för läkarundersökning, elevtillstånd och radiocert.

  • Elevtillstånd från Transportstyrelsen, se www.transportstyrelsen.se
  • Läkarundersökning enl protokoll 1 A ca: 1 500 kr
  • Lösen av flygcertifikat, se www.transportstyrelsen.se
  • Radiocertifikat ca: 700 - 1 200 kr
  • Medlemskap i flygklubb 3500 kr
  • Summa kronor 35 000-40 000 kr