Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte!
Söndag 28/2 2021. Kl. 15.00
Plats meddelas senare.

Årsmötet kommer att vara fysiskt och digitalt.
Axel Karlsson Kraft kommer inom kort bereda alla medlemmar en utbildning i att kunna deltaga
på mötet digitalt.