Kick Off

Vår ordförande hade dukat upp ordentligt till Kick Off:en